Uddannelsesmessen JUMP giver viden om uddannelse

 

Onsdag d. 10. november 2021 slår UU Vejle igen dørene op for JUMP i SPEKTRUM - DGI Huset.

JUMP er stedet hvor Vejles elever i 8-10 klasse kan hente informationer om de ungdomsuddannelser, som de har mulighed for at begynde på efter grundskolen.

Kjeld Petersen leder hos UU Vejle fortæller om messen og ungdomsuddannelse:

”Det er et stort spring for de unge mennesker at gå fra grundskolen til ungdomsuddannelserne. Det kræver vejledning og oplysning, at skulle forholde sig til egne evner og styrker, og sætte det i forhold til hvilke ungdomsuddannelser, der passer til de styrker.”

Der er kommet flere ungdomsuddannelser at vælge imellem, men samtidig er det i højere grad blevet overladt til unge og forældre, at finde oplysninger om uddannelserne på egen hånd.

”Alle elever modtager kollektiv vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning – men kun de ca. 20%, der bliver erklæret 'ikke uddannelsesparate', får en særlig vejledning af UU. Meget af vejledningen er derfor overladt til de unge og deres forældre”, uddyber Kjeld Petersen.

Dermed er JUMP et vigtigt værktøj til, at finde oplysninger og vejledning for de resterende 80 % af de unge, og ikke mindst deres forældre.

Forældre er vigtige!
Det er de unge, der skal foretage valget, men i den personlige udviklingsproces, som fører frem til det valget, der spiller forældrene en vigtig rolle.

Kjeld Petersen konstaterer i den forbindelse:

”Det er vores erfaring hos UU Vejle, at forældrene spiller en vigtig rolle. Det er vigtigt at forældrene støtter op om den unges proces ved at stille realistiske forventninger til den unge, og tale med dem om forventninger, styrker og svagheder.”

Derfor inviteres forældrene sammen med deres børn også med til JUMP - det sker ved et forældrearrangement onsdag d. 10. november kl. 15.15 - 18.30.

 

Koncept for JUMP:

  • Messen afholdes hvert år i Vejle i november måned

  • Besøgsmålgruppen er elever i 8., 9., og 10. klasse

  • Messen er obligatorisk for elever i Vejle Kommune.

  • Der afholdes elev- og forældreaften

  • Messen er en del af tilbuddet Uddannelse & Job 

  • 2-3 uger før messen udleveres forberedelseshæftet Grib Fremtiden til eleverne

  • Udstillerne er gymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og EUX (erhvervsgymnasial linje), efterskoler, high schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. klasseskoler, produktionsskoler, SOSU, HF, søfarts- og landbrugsskole

  • Elevernes ankommer løbende i hold henover messedagen og deres messebesøg indledes med en kort introduktion af en UU-Vejleder fra UU Vejle.

 

 

Fakta om JUMP

 

Uddannelsesmessen JUMP i Vejle 2021
SPEKTRUM - DGI-Huset
Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Åbningstider:

Onsdag den 10. november
Kl. 8.15 – 18.30
Elev- og Forældreaften kl. 15.15 – 18.30

Følg os på Facebook

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies