Besøg JUMP 2021 – og bliv godt afklaret!

På JUMP kan elever fra 8., 9. og 10. klasse og deres forældre møde de gymnasiale ungdomsuddannelser, HF, efterskoler, high schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. klasseskoler, produktionsskoler (FGU), SOSU, søfart og landbrugsskoler.
Messen tilbyder inspiration og afklaring. JUMP afholdes i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vejle.

Der er gratis adgang og alle er velkommen!

Messen afholdes i SPEKTRUM,
DGI-Huset i Vejle 10. november 2021

 

 

Følg os på Facebook

 

Fakta om JUMP

 

Uddannelsesmessen JUMP i Vejle 2021
SPEKTRUM - DGI-Huset
Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Åbningstider:

Onsdag den 10. november
Kl. 8.15 – 18.30
Elev- og Forældreaften kl. 15.00 – 18.30

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies