JUMP-messen

Alle elever modtager kollektiv vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning – men kun de ca. 20%, der bliver erklæret 'ikke uddannelsesparate', får en særlig vejledning af UU. Meget af vejledningen er derfor overladt til de unge og deres forældre.

I Vejle har vi lavet et tiltag for at styrke vejledningen til alle elever i vores grundskoler og deres forældre.

Dette sker gennem ungdomuddannelseshæftet Fremtidsparat, som vi udgiver i samarbejde med Uddannelsesmagasinet - Forlaget KSI. I den ene halvdel af hæftet, der henvender sig til alle elever i 8.-10. klasse, finder man information omkring alle ungdomsuddannelser generelt og specifikt om hver enkelt ungdomsuddannelsesinstitution. I anden halvdel er der historier og information omkring uddannelser og virksomheder i vores område.

Derudover afholder vi den store lokale uddannelsesmesse JUMP i DGI Huset. På messen vil alle elever fra 8-10. årgang i Vejle Kommune samt alle vores efterskoler opleve de lokale ungdomsuddannelser – firmaer og andre uddannelsesinstitutioner vil også være repræsenteret på messen.

Om eftermiddagen er der åbent for alle vores mange efterskoler i Vejle Kommune, og sidst på eftermiddagen er messen igen åben for forældre med deres unge.

Kjeld Petersen, UU-centerleder i Vejle


Koncept:

  • Messen afholdes i Vejle i november måned

  • Besøgsmålgruppen er elever i 8., 9., og 10. klasse (evt. 11.), elever på efterskoler, privat- og friskoler, produktionsskoler og ungdomsskoler samt deres forældre 

  • Messen opfylder de krav og mål som er beskrevet i lovgivningen

  • Messen fungerer som projekt for klassens emne om Uddannelse & Job med efterfølgende evaluering

  • Hver enkelt elev forhåndstilmelder sig messen og oplyser samtidig om sine interesseområder og fremtidsønsker

  • Udstillerne er de gymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, EUX (erhvervsgymnasial linje), efterskoler, high schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. klasseskoler, produktionsskoler, SOSU, HF, søfarts- og landbrugsskole

Nye tiltag i 2016:

  • Elevernes messebesøg indledes med en kort introduktion på 5 minutter af UU

  • Korte uddannelsesoplæg og information som eleverne kan tilmelde sig på forhånd

  • I messeområdet etableres aktivitetsområder med mulighed for arbejdende stande og demonstration af færdigheder