Uddannelsesmessen JUMP og onlinemagasinet Fremtidsparat

UU Vejle har de senere år lavet en række tiltag for at styrke vejledningen til alle eleverne i grundskolen og informationen til deres forældre.

Hvert år i november afholder UU Vejle den store lokale uddannelsesmesse JUMP i DGI Huset. På messen vil alle elever fra 8-10. årgang i Vejle Kommune kunne opleve de lokale ungdomsuddannelser, gymnasier, erhvervsskoler, efterskoler, high schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. klasseskoler, produktionsskoler, SOSU, HF, søfart og landbrugsskoler. Messen tilbyder inspiration og afklaring. Der er gratis adgang for alle!

Et andet tilbud til elever og forældre om at søge informationer er onlinemagasinet Fremtidsparat, et uddannelsesmagasin som vi udgiver i samarbejde med Forlaget KSI der også står for de praktiske opgaver i forbindelse med JUMP. I magasinet finder man information omkring alle ungdomsuddannelser generelt og mere specifikt om de enkelte lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Dette suppleres med artikler om unge rollemodeller der er i gang med en uddannelse og som kan inspirere andre. 

 

Koncept for JUMP:

  • Messen afholdes hvert år i Vejle i november måned

  • Besøgsmålgruppen er elever i 8., 9., og 10. klasse

  • Messen er obligatorisk for elever i Vejle Kommune.

  • Første aften afholdes elev- og forældreaften kl. 17.00-20.00

  • Messen er en del af tilbuddet Uddannelse & Job 

  • En måned før messen uddeles forberedelseshæftet Grib Fremtiden til eleverne

  • Udstillerne er gymnasiale ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og EUX (erhvervsgymnasial linje), efterskoler, high schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. klasseskoler, produktionsskoler, SOSU, HF, søfarts- og landbrugsskole

  • Elevernes ankommer løbende i hold henover de 2 messedage og deres messebesøg indledes med en kort introduktion af en UU-Vejleder fra UU Vejle.

 

 

Fakta om messen

Uddannelsesmessen JUMP Vejle 2018
SPEKTRUM, DGI-Huset
Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Åbningstider:

Onsdag den 14. november
Kl. 8.30 – 15.00
Forældreaften kl. 17.00 – 20.00

Torsdag den 15. november
Kl. 8.30 – 15.00

Følg os på Facebook