Ny integrationslinje på Flakkebjerg Efterskole

 

Flakkebjerg Efterskole - lidt syd for Slagelse - introducerer en ny integrationslinje for uledsagede flygtningenbørn. Den hedder IpE-linjen, og det første hold begynder til august, men der er stadig ledige pladser.

Af Morten Hansen

“Efterskole er som skabt til at danne rammer om integration af unge flygtninge, der håber på en fremtid i Danmark. Et skoleår og en hverdag med undervisning og samvær giver de nye medborgere mulighed for at blive indført i det danske samfund, indtræde i sunde fællesskaber og venskaber samt at udvikle deres forudsætningerfor at skabe sig en fremtid i Danmark.”

Sådan indleder Flakkebjerg Efterskole sit informationsmateriale om det nye initiativ IpE-linjen. “Vi begynder til efteråret, hvis vi får holdet fyldt op,” siger Jan Coermann, der er forstander for Flakkebjerg Efterskole. IpE-linjen har ti pladser og er et tilbud for flygtningebørn fra de 14 år, men endnu ikke fyldt 18 ved skoleårets begyndelse.

Og skoleåret begynder i år søndag den 13. august. Så følger 42 ugers undervisning. Og for første gang med den nye integrationslinje, som også er en fordel for skolens øvrige elever. “Der er to sider: For det første har vi et godt tilbud, hvis man gerne vil integreres. For det andet giver den nye linje skolen en kulturel mangfoldighed til glæde for vores etnisk danske elever. Det er godt for dem - i deres udvikling - at møde elever med en anden etnicitet og en anden kulturel baggrund.” siger Jan Coermann.

Undervisningen og fællesskab

Skemaet byder både på traditionelle fag som matematik, engelsk og dansk, men også et fag som Dansk kultur og samfund, der ruste de unge uledsagede flygtninge til at klare livet i Danmark. Samtidig er det formelle udbytte et efterskolebevis, som beskriver efterskolens opfattelse elevens udvikling og kompetencer i forhold til uddannelsesparathed og arbejdsmarked . Målet er, at eleverne på IpE-linjen består 9.klasse i grundfagene dansk, engelsk og matematik, alternativt kan de tage Dansk Prøve 2, som afholdes i samarbejde med Slagelse Sprogcenter.Men et efterskole-ophold er mere end den lovpligtige skoleundervisning:

 

Eleverne får et netværk bestående af etnisk danske venner, de oplever en hverdag med praktiske opgaver som madlavning og rengøring, som er centrale i at opleve sig som en del af et fællesskab og de får vigtige erfaringer og viden om dansk ungdom og kultur. Kort sagt dannelse der virker.

Bredere netværk

Når man er efterskoleelev, så er der weekender og ferier, hvor normale elever tager hjem på familiebesøg. Det kan de uledsagede flygtningebørn af gode grunde ikke. Derfor skal der tænkes nyt: “Vi er ved at etablere et netværk af ‘aflastnings familier’ blandt de kommende forældre. Målet er, at det ikke skal være en forhindring, at man ikke har noget sted at tage hen i weekender og ferier, når skolen er lukket, siger Jan Coermann og fortsætter: “På den måde undgår kommunerne også at have dobbeltudgifter i de perioder, de uledsagede flygtningebørn ikke kan være på skolen.”

Jan Coermann understreger, at man kalder det ‘aflastnings familier’ i anførselstegn, så det ikke forveksles med begrebet aflastningsfamilier, som bliver brugt på det sociale område.

Det er en opgave, der skal løses. Og vi vil gerne være hele Danmarks efterskole også for vores nye medborgere. Det er en del af vores sociale ansvarlighed, siger Jan Coermann, forstander på Flakkebjerg Efterskole.

Om IpE-linjen og Flakkebjerg Efterskole

IpE-linjen udbydes af Flakkebjerg Efterskole: Efterskolen ligger ti kilometer syd for Slagelse i et åbent landskab, omgivet bakker og skov.  Efterskolen tilbyder 9. og 10. klasse og tænker indhold og undervisning anderledes end i folkeskolen. Skolen projekt er at danne fællesskab og tilbyde rammer, der fokuserer på faglighed, samarbejde, læring, kommunikation, kreativitet og handling.

Du kan læse meget mere om skolen og den nye IpE-linje på deres hjemmeside: flakkebjergefterskole.dk

Informationsmaterialet om IpE-linjen kan du finde her: http://www.onlinepdf.dk/Books/view.aspx?onlinepdf=3981072b-a0be

Faktaboks

Formålet med opholdet:

• sprog og faglige færdigheder, som åbner dørene for fortsat uddannelse

• samfunds- og kulturkendskab samt demokratisk dannelse, der er forudsætningen for aktiv medborgerskab

• netværk og relationer, som skaber trivsel og følelsen af at høre til.